ONURSAL BAŞKAN'DAN BİR MESAJ

Müesseselerimdeki tüm çalışanlara...

BEN M. NUREDDİN COŞAN

Sizleri saygı ve muhabbetlerimle selamlayarak, değer verdiğim ve çok önemsediğim çalışma esaslarını dikkatlerinize sunmak istiyorum.

Her bir çalışanımın, münferiden çalıştığı müessesede ve diğer müesseselerimle olan ilişkilerinde tam bir ahenk içinde, neticesi ve aşamaları raporlanmış, ölçülebilir, başarıya odaklı katkısıyla, belirlediğim hedeflere uygun faaliyet içinde bulunması esastır.

Bu bağlamda tarafımdan görevlendirilmiş SERVER Yönetim Kurulu faaliyetine devam etmektedir.

Mensubu bulunduğunuz müessesenin Server Yönetim Kurulu ile alakasını keşfetmek için, çalıştığınız kurumun yönetimine müracaat edebilirsiniz.

Bu vesileyle, bünyemizdeki başarınızın arzu ettiğim seviyede olduğunu umar, esenlikler dilerim.

M. Nureddin COŞAN