SERVER'E HOŞ GELDİNİZ

MERHABA…

Geçip giden hayatta, emellerin, kat edilen mesafelerin, gerçekleşen hedeflerin yaşattığı başarı ve tatmin duygusunun kalıcı olmadığını fark eden, hayatı anlamlı kılacak gerçek başarıyı arayan, iç huzuruna ulaşmanın yollarının peşinde koşan iyi niyetli insanların yaşadığı arayışın değerli olduğuna inanıyoruz.

İnsanların hayatı anlamlandırma kaygılarını gidermek; varoluş gayelerine uygun yüksek amaçları ve değerleri göstermek; ihtiyaç duyulan rehberliği etkili ve güncel bir içerikle, yaygın ve estetik bir şekilde tüm insanlığa sunmak; insaf sahibi, güzel ahlâklı, temiz kalpli, doğru düşünen, iç huzura kavuşmuş insanlardan oluşan bir dünya için çalışmak bizce önemli bir gereklilik ve sorumluluktur.

Server, bu sorumluluk duygularının bir eseridir.

Öncelikli hedefimiz, her işinde sağduyulu sevgiyi esas alan, hayatın her alanında var oluş gayesine uygun bir yaşam tarzını içselleştirip yaşamaya gayret eden, her türlü ayrımcılıktan uzak bir şekilde önyargıları kırarak birbirini anlamak için daha fazla çaba sarf etmeye istekli, gönül ve zihinleri açık, sağduyulu, haysiyetli, olumlu nitelikli bireylerin yetişmesidir.

Server, bu hedefe ulaşabilmek için gerekli kaliteli ve özgün ürün, faaliyet ve hizmetleri insanlığa sunmak için çalışırken, benzer düşünce ve amaçlara sahip her birey Server’de kendinden bir parça bulabilir, bu çabanın doğal bir paydaşı olabilir.

Hedef kitlemiz, coğrafi sınırların, kan bağının ve dil birliğinin ötesinde evrensel bir kuşatıcılıkla seslendiğimiz, dünya üzerinde yaşayan 8 milyar insandır.